Xe nâng 16 tấn

Xe nâng 16 tấn đến 18 tấn tại thị trường Việt Nam đang có nhu cầu ngày càng lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực đóng tàu, sản xuất kim loại nặng, vật liệu xây…