Chứng chỉ lái xe nâng hàng

Chứng chỉ lái xe nâng hàng mục đích là để kiểm tra xem người lái xe có được đào tạo cơ bản về kỹ thuật cũng như an toàn khi vận hành xe nâng. Ngày…